[print_thumbnail_slider]

O G Ł O S Z E N I E


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 sierpnia 2015 roku zawiesza kursowanie autobusów relacji :


godz. odj. 8:00 Mielnik – Siemiatycze przez Pawłowicze
(kurs był wykonywany od poniedziałku do piątku oprócz świąt)

godz. odj. 6:55 Siemiatycze – Mielnik przez Pawłowicze
godz. odj. 14:25 Mielnik – Siemiatycze przez Pawłowicze
godz. odj. 15:15 Mielnik – Siemiatycze przez Pawłowicze
godz. odj. 13:30 Siemiatycze – Mielnik przez Pawłowicze
godz. odj. 7:05 Mielnik – Mielnik przez Niemirów
godz. odj. 14:25 Mielnik – Mielnik przez Niemirów
godz. odj. 15:15 Mielnik – Mielnik przez Niemirów
godz. odj. 7:00 Mielnik – Mielnik przez Wilanowo
godz. odj. 14:25 Mielnik – Mielnik przez Wilanowo
godz. odj. 15:15 Mielnik – Mielnik przez Wilanowo
(kursy były wykonywane w dni nauki szkolnej)

godz. odj. 7:00 Siemiatycze – Mielnik przez Pawłowicze
godz. odj. 12:00 Mielnik – Siemiatycze przez Pawłowicze
godz. odj. 11:00 Siemiatycze – Mielnik przez Pawłowicze
godz. odj. 7:05 Mielnik – Mielnik przez Niemirów
godz. odj. 12:00 Mielnik – Mielnik przez Niemirów
godz. odj. 7:00 Mielnik – Mielnik przez Wilanowo
godz. odj. 12:00 Mielnik – Mielnik przez Wilanowo
(kursy były wykonywane od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie wakacji, ferii i przerw świątecznych)

godz. odj. 8:55 Siemiatycze – Mielnik
godz. odj. 11:45 Mielnik – Siemiatycze
godz. odj. 14:00 Siemiatycze – Siemiatycze przez Mielnik
(kursy były wykonywane w niedzielę)

Przepraszamy za utrudnienia w podróżowaniu.
Szczegółowe informacje dostępne są u Dyżurnego Ruchu
tel. 85 - 655 22 04

K O M U N I K A T


Przetarg na autobus:
JELCZ D-120 , nr rej. BSI N 793 , rok prod. 1990

Informujemy że po komisyjnym otwarciu ofert na autobus, stwierdzono zbyt niskie ceny proponowanych ofert zakupu. Z tego powodu zamyka się postępowanie bez wybrania z którejkolwiek ofert.


O G Ł O S Z E N I E


Zaprasza do składania ofert na sprzedaż autobusu:
JELCZ D-120 , nr rej. BSI N 793 , rok prod. 1990

Pojazd jest w ciągłej eksploatacji, sprawny technicznie. Można go oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 - 15:00 , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Dz. Technicznego
Romanem Zdrojewskim – tel. 515 136 781.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Spółki lub przesłać na adres :
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp z o. o
17-300 Siemiatycze , ul. Kościuszki 88

Do dnia 13 lipca 2015 roku do godz. 11:00


Na zamkniętej kopercie należy napisać:\"Zapytanie ofertowe - JELCZ\"

Oferta powinna zawierać:
- nazwę oferenta
- datę sporządzenia oferty
- określenie proponowanej ceny zakupu autobusu Jelcz.


Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych brutto.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2015 r. o godz. 11:30 w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 88 w Siemiatyczach.
Sprzedający dokona sprzedaży autobusu Kupującemu , który zaoferuje najwyższą cenę . Odbiór pojazdu nastąpi po wpłacie oferowanej przez Kupującego kwoty ( zł brutto). W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta , zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.


Zastrzega się prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.K O M U N I K A T 30.06.2015 r.

W dniu 30.06.2015 r. do godz.12:00 nie wpłynęła do sekretariatu Spółki ani jedna oferta na zakup autobusu turystycznego:
1. DAF – SMIT, rok prod - 1995 , nr rej BIC 0045.

Cena wywoławcza – 37 400 zł netto.
W związku z powyższym przetarg się nie odbył i został zakończony wynikiem negatywnym.O G Ł O S Z E N I E


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach sp. z o. o. informuje, że od dnia : 29 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. komunikacja kursuje według wakacyjnego rozkładu jazdy


Szczegółowe informacje dostępne są u Dyżurnego Ruchu
tel. 85 - 655 22 04

O G Ł O S Z E N I E


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp z o. o. zaprasza do składania ofert na sprzedaż autobusu turystycznego marki:

1. DAF – SMIT , model SB3000 WS268 L 18.OT, rok produkcji 1995
nr rej. BIC 0045, nr (VIN)- XMGDE33WS0H004302.
Cena wywoławcza - 37 400 zł netto.


O G Ł O S Z E N I E


Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o. o. informuje że, od 1 Października 2014 roku odjazdy autobusów z dworca autobusowego w Białymstoku zostaną przeniesione na przystanek Komunikacji Miejskiej nr 59 znajdujacy się przy ul. Bohaterów Monte Casino (obok dworca autobusowego)

Przepraszamy za utrudnienia w podróżowaniu!!!

Stacja Kontroli -

PRYEGLAD

Dalej »

Stacja Obsługi -

Dalej »

Myjnia -

MYJNIA

Dalej »